migrentedavisi.gen.tr https://www.migrentedavisi.gen.tr Migren, Tedavisi ve Belirtileri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, migrentedavisi.gen.tr Thu, 23 Jan 2014 00:00:00 +0000 Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0000 60 Migren Belirtileri https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-belirtileri.html Wed, 05 Dec 2018 08:30:48 +0000 Migren belirtileri, meydana gelen baş ağrısının sıradan bir ağrı olup olmadığını belirleyen etkenlerdir. Migren rahatsızlığında oluşan baş ağrısı bir nedene bağlı olmadan ya da başka bir tıbbi sebep sonucu Migren belirtileri, meydana gelen baş ağrısının sıradan bir ağrı olup olmadığını belirleyen etkenlerdir. Migren rahatsızlığında oluşan baş ağrısı bir nedene bağlı olmadan ya da başka bir tıbbi sebep sonucu ortaya çıkan, farklı sürelerde yaşanan, hastayı ağrının şiddeti ve ona eşlik eden bulgularla etkisi altına alan bir durumdur. Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülen rahatsızlığın, birinci derece akrabalarında migren olan, baş dönmesi ve alerji şikayetleri bulunan kişilerin hastalığa daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Şehir hayatı yaşayanlarda, eğitim seviyesi düşük, gelir düzeyi yüksek olan kişilerde de sık olarak rastlanan bir durumdur.

Migren ağrılarını diğer baş ağrılarından ayıran belirtiler nedir

 • Başta orta şiddette ya da şiddetli ağrı olması.
 • Ağrıya bulantı eşlik etmesi.
 • Ağrıyla birlikte kusmanın olması.
 • Işığa, sese ve kokuya duyarlılık olması.
 • Zonklayıcı şekilde, nabız atışı şeklinde ağrı olması.
 • Ağrı genelde tek taraflı olmaktadır.
 • Hareketle artan özellikte ağrı olması.
Migren Belirtileri

Migren türlerinde görülen belirtiler nedir

Aurasız migren (Basit migren): Bu tarz migrende beyinde yaygın olarak ya da tek taraflı şiddetli baş ağrısı olarak yaşanan belirtiler görülür. Ağrının belirleyici özellikleri tek taraflı olması, zonklayıcı özelliğinin bulunması, hareketle birlikte ağrının artış göstermesi ve orta ya da şiddetli ağrıların görülmesidir. Burada yaşanan ataklarda görülen belirtiler ışıktan rahatsızlık duyma, bulantı, gürültüden rahatsız olma, iştahsızlık olarak sayılabilir. Ataklar yineleyici özellikte olmalıdır. Üç günden fazla süren durumlara migren statüsü denir. Hastaları sabaha karşı uyandıran, günün farklı saatlerinde başlayan ağrılar bulunmaktadır.

Auralı migren (Klasik migren): Bu hastalarda aurasız migren atakları da bulunabilir. Genellikle görme ile ilgili belirtilerin yaşandığı aura döneminde, görme alanı içinde görsel ışık dizileri, geometrik renkler  görülür. Ardından zonklayıcı tarzda baş ağrıları görülmeye başlar. Baş ağrısı döneminde basit migrendeki belirtiler görülmeye başlar. Bulantı, kusma, ışık ve ses duyarlılığı, iştahsızlık ve huzursuzluk bu belirtiler içindedir.

]]>
Migren Tedavisi https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-tedavisi.html Thu, 06 Dec 2018 05:12:58 +0000 Migren tedavisi için öncelikle teşhisin doğru olarak yapılmasına bağlıdır. Hastaların başka bir rahatsızlığının olması halinde onunda tedavi planının yapılması gerekir. Meydana gelen belirtilerinin yok edilmes Migren tedavisi için öncelikle teşhisin doğru olarak yapılmasına bağlıdır. Hastaların başka bir rahatsızlığının olması halinde onunda tedavi planının yapılması gerekir. Meydana gelen belirtilerinin yok edilmesine yönelik tedavi şeklinin oluşturulması amaçlanır. Migrenle birlikte bulunan hastalıkların tedavi yöntemi bazen avantaj sağlarken, bazen de migrenin tedavisinde kısıtlamalara yol açar. Hastalıkla birlikte yaşanan diğer hastalıklar mani, depresyon, epilepsi, inme, panik gibi rahatsızlıklardır. Tedavi için mutlaka belirtilerin dikkate alınması gerekir. Migren ilaçları sıradan baş ağrısı olan hastalarda etkili olmadığı gibi, zararlı da olabilir. İlaç tedavilerinin dışında düzenli bir yaşam sürme, gevşeme, egzersiz yapma, uyku düzenini sağlama, sigaradan uzak durma, beslenmeye dikkat etme gibi uygulamalara dikkat edilmelidir. Uygulanacak ilaç tedavisi oluşan baş ağrılarının sıklığına ve şiddetine, belirtilerin durumuna, diğer hastalıkların olmasına ve önceki tedavilerdeki yaklaşıma göre belirlenmektedir. Erken başlanacak ilaç tedavisi baş ağrısının şiddetlenmesine engel olup, uygulanan tedavinin daha etkin olmasına yardımcı olacaktır.   

Migren Tedavisi

Migren için uygulanacak tedavi yöntemleri nedir

Akut tedavi: Uygulanacak tedavi atağı yaşayan kişiye ve atağa göre planlanmalıdır. Hastanın daha önce geçirdiği tedaviler incelenmeli, buna uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu tedavi baş ağrısının başlamasından sonra ilerlemesini durdurmak ya da ağrıyı kesmek için uygulanır. Farklı şekillerde akut tedavi vardır. Burada uygulanacak ilaç belirtilerin durumuna, ağrıların şiddetine ve sıklığına, diğer hastalıkların durumuna ve önceki tedavilerdeki duruma göre belirlenir. Aşırı miktarda ilaç kullanımı önlenmelidir. Bu tedavinin başarısız olmasına neden olur. Ağrıya en fazla etki edecek ilaç tercih edilmelidir. Uygulanan tedavi kişiye özel uygulanmalıdır. Hafif ağrıları olan hastalarda NSDID, analjezikler uygulanmalıdır. Analjezik tedavi yetersiz kaldığında tedavide triptan kullanılmalıdır. Hızlı tedavi gerektiren durumlarda oral dışı triptan kullanılabilir. 

 • Basit ve kombinasyon biçiminde analjezik ve NSAID: Hafif ağrıları olan hastalara basit analjezikler verilir. Hastaların baş ağrısı sadece analjeziklerle ya da kafeinle kombine edilmiş aspirin ya da parasetamol gibi basit analjeziklerle kesilebilir. NSAID'ler ise gastrik yan etkileri nedeniyle daha az kullanılmaktadır. 
 • Barbiturat hipnotikler: Bu içerikteki ilaçların etkinliğine dair fazla bir çalışma yoktur. Diğer ilaçların etkisiz kaldığı durumlarda tercih edilmektedir.
 • Ergotamin ve Dihiroergotamin (DHE): Analjeziklerin faydalı olmadığı ya da yan etkilerin görüldüğü hallerde tedavide ergotamin kullanılmaktadır. DHE ergotamine göre daha az yan etki yapmaktadır. DHE hastalara faydalı olduğu gibi, tekrarlama riskini ve bulantıyı azaltır. DHE gebe kalmayı isteyenlerde, hipertansiyonu olanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği sorunu bulunanlarda, koroner damar hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Triptanlar: Tedavide hem etkin, hem de güvenli olan ilaçlar, atak geçiren her hasta da uygulanabilir. Analjeziklerin faydalı olmadığı durumlarda, bunlar uygulanmalıdır.
 • Opioidler: Baş ağrısında rahatlama sağlamayan epoid dışındaki ilaçlar yerine kullanılabilen ilaçlardır. 

Önleyici tedavi (Profilaktik): Ağrının olup olmadığı dikkate alınmadan, atakların şiddetini azaltmak ve süresini düşürmek için uygulanır. Bunlar atak öncesinde uygulanabilir. Atağı tetikleyen bir sebep olması durumunda ve ağrının öncü belirtisi bulunduğunda hastalara verilebilir. Tedavi kısa ve uzun süreli olarak uygulanmaktadır. Kısa süreli olanlar tetikleyici etkenlerin olması halinde, bir kaç gün öncesinde uygulanır. Uzun vadeli olanlar ise, ağrının sıklığını azaltmak için günlük olarak uygul]]> Migren Neden Olur https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-neden-olur.html Thu, 06 Dec 2018 15:09:10 +0000 Migren neden olur, migren  baş ağrısı oluştuğunda beyinde olan sinir hücrelerinde ve kan damarlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle, sinir hücrelerinden salınan maddelerin kan damarlarını genişletmesi ve da Migren neden olur, migren  baş ağrısı oluştuğunda beyinde olan sinir hücrelerinde ve kan damarlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle, sinir hücrelerinden salınan maddelerin kan damarlarını genişletmesi ve damarlardan dışarıya çıkan bir takım maddeler sonucunda oluşur. Bu durum kişide şiddetli ve tekrarlayan baş ağrılarına neden olur. Bunlar doğrudan baş ağrısıyla meydana çıkmış olan birincil baş ağrılarıdır. İkincil olanlar ise belli bir hastalığa bağlı olarak yaşanan baş ağrılarıdır. Bu tarz ağrılar kişilerde %10 oranında görülür. Genellikle beyin tümörleri, sinir sistemi rahatsızları, beyin damarlarındaki hastalıklar, menenjit, sinüzit gibi hastalıklar sırasında meydana gelir. Hastalığın çocukluk dönemlerinde görülme olasılığı %3-5 iken, ergenlikten sonraki dönemde bu oran %10 civarındadır. Çocukluk dönemlerinde nedensiz kusmaları olan, uyuma güçlüğü çeken, uykuları düzensiz olan, araba tutması bulunan, alerji sorunları yaşayan çocuklarda, ileri dönemlerde migren meydana gelme olasılığı daha fazladır. Bunun yanı sıra hastalığı tetikleyen etkenler de bulunmaktadır.  

Migren Neden Olur

Migrenin oluşumunu tetikleyen nedenler nedir

Yiyecekler: Tütsülenmiş ya da salamura et ve balık, eski peynir, karaciğer, soğan, yoğurt, incir, sucuk, sosis, salam gibi nitrat eklenmiş gıdalar, çikolata, çerez gibi yiyecekler hastalığı tetikleyebilir.  

İçecekler: Çay, kahve, diyet soda, kafeinli yiyecekler, özellikle bira, şarap, viski gibi alkollü içeceklerde tetikleyici içecekler arasında yer alır.

Katkı maddeleri: Monosodyum glutamat, sodyum nitrit, aspartam, tiramin, fenolik flavonoidler gibi katkı maddeleri içeren besinler tetikleyiciler arasında bulunur.

Duyusal ve duygusal uyarıcılar: Endişe, depresyon, aşırı sevinç ya da üzüntü, titreyen fluoresan ışıklar, parlak gün ışığı, stres, aşırı heyecan, kokular hastalığı tetikleyen nedenler arasındadır.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Az ya da çok uyku, zaman farkı, kafeinsiz kalma, aşırı egzersiz, zihinsel ya da fiziksel yorgunluk, ağırlık kaldırma, öne eğilme, cinsel yönden uyarılma, alerji ev sigara hastalığın oluşumuna neden olur.  

]]>
Migren Başlangıcı https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-baslangici.html Thu, 06 Dec 2018 16:14:29 +0000 Migren başlangıcı olarak hastalığa teşhis koymak yanlıştır. Migren ilerleyen bir hastalık olarak görülmemelidir. Hastalığın sadece şiddeti, sıklığı ve karakterinde farklılıklar olabilir. Günümüzde yaygın Migren başlangıcı olarak hastalığa teşhis koymak yanlıştır. Migren ilerleyen bir hastalık olarak görülmemelidir. Hastalığın sadece şiddeti, sıklığı ve karakterinde farklılıklar olabilir. Günümüzde yaygın olarak görülen bir rahatsızlık olarak kabul edilmektedir. Baş ağrısı olarak tanımlanan hastalık, tekrarlarıyla vücuda zarar vermektedir. Kişilerin günlük yaşamını etkilemektedir. Genetik olarak kişileri etkisi altına alabilmektedir. Atakların en önemli belirtisi başın bir bölümünde duyulan ağrıdır. Ayrıca görme duyusunda oluşan siyah benekler ve bulantı atakların belirtileri arasında yer alır. Konuşma güçlüğü çekilmesi yine görülen belirtiler arasında yer alır.

Migren Başlangıcı

Migren ataklarının aşamaları nedir

Ataklar dört bölümde incelenebilir. Bu bölümler sırasıyla yaşanmaktadır. Fakat bazen hepsi bir arada yaşanmaz.

 • Uyarı dönemi: Bu dönemde ortaya çıkan belirtiler bir kaç saatten, bir kaç güne kadar sürmektedir. Vücutta yorgunlukla beraber, esneme ve halsizlik belirtileri görülür. Kişilerin ruh halleri değişken bir hal almaktadır. Psikolojik olarak kişileri etkileyen bir dönemdir. Dışarıdan gelen ısı, ışık, ses, koku gibi etkenlerin etkisine giren kişiler, bunlardan yoğun olarak etkilenmektedir.
 • Aura dönemi: Baş ağrılarının başlamasından önceki bir saatte yaşanan belirtileri kapsayan dönemdir. Bu dönem görme duyusuyla ilgili aksamaların görüldüğü bir dönem olarak tanımlanır. Gözün önünden geçen çizgiler, bulanıklık gibi aksaklıklar oluşur. Renkleri doğru görememe, genelde gri tonlarda görüntü belirleyici özelliklerdendir. Yüzdeki karıncalanma, zihinde bulanıklık yine baş ağrısından önce yaşanan belirtiler arasında sayılabilir.
 • Baş ağrısı dönemi: Aura döneminden sonra yaşanan dönemdir. Hastaların en fazla zorlandığı dönemdir. Vücudu zorlayan işlerin yapılması sonrasında, daha etkili olan baş ağrıları görülmektedir. Ağrıların olduğu bu dönemde sesten ve ışıktan kaçma eğilimi görülür. Hastaların çoğunda iştahsızlık görülür. Sık idrara çıkma, karın ağrısı, terleme ve burun akıntısı görülebilir.
 • Migrenin geçme dönemi: Baş ağrısının geçmesinden sonra, bazı belirtiler görülmeye devam eder. Hastalarda bu dönemde huzursuzluk, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu görülebilir. Bazı hastalarda kendilerini daha iyi hissedebilir. Atakların şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bazen hafif bir baş ağrısı görülürken, bazen de işleri bile aksatan ağrılar yaşanabilir. Ataklar ayda 1 ya da 2 kez görülebilir.
]]>
Migren Taşı https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-tasi.html Fri, 07 Dec 2018 09:15:30 +0000 Migren taşı, atakların giderilmesine ve hafifletilmesine yardımcı olan bir üründür. İçeriğinde badem yağı ve nane mentol kristali bulunan taş tamamen doğal ürünlerden yapılmıştır. Gündelik yaşamın getirdiğ Migren taşı, atakların giderilmesine ve hafifletilmesine yardımcı olan bir üründür. İçeriğinde badem yağı ve nane mentol kristali bulunan taş tamamen doğal ürünlerden yapılmıştır. Gündelik yaşamın getirdiği sıkıntı, stres ve yorgunluk sonrasında oluşacak atakların azaltılmasına yardımcı olur. Kullanılan ilaçlarla birlikte rahatlıkla kullanılabilir. Bitkisel yağlara sahip olduğundan rahatlamaya yardımcı olur. Ahşap bir kutu içinde sunulan taş, oldukça rahat taşınmakta ve kullanılabilmektedir. Migren üzerindeki olumlu etkisinin yanında, cildin nemlendirilmesine ve yumuşamasına da yardımcı olur.

Migren taşının etkileri nedir

 • Serotonin dengesizliğinin düzene koyduğundan, ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir üründür.
 • Sinir uçlarındaki soğuk sensör reseptörlerine etki ettiğinden, rahatlatıcı etki yapar. 
 • Kas tutulması sorunları olanlara da faydalı olmaktadır.
Migren Taşı

Migren taşı nasıl kullanılır

İçeriğinde acı ve tatlı badem yağı, nane mentol pastili bulunan taş tamamen doğal ürünlerden yapılmıştır. 25 derecenin altında ve serin bir yerde saklanacak olan taşı, ağrıyan alnınıza, ensenize ve şakak bölgelerinize sürerek kullanmalısınız. Bu şekilde ferahlamanıza ve rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Doğal ürünlerden oluştuğundan, yan etkisi bulunmamaktadır. Alına sürüldükten sonra uzun süre etkisini devam ettirecektir. Baş ağrısının ilk belirtileri oluştuğu andan itibaren kullanılması daha faydalı olacaktır. Bu taşı 18 yaş üstü kişiler kullanmalıdır. Uygun koşullarda saklandığında 4-5 ay koruyucu etkisi devam edecektir.

]]>
Hamilelikte Migren https://www.migrentedavisi.gen.tr/hamilelikte-migren.html Sat, 08 Dec 2018 04:48:22 +0000 Hamilelikte migren, en sık görülen şikayetlerin başında gelmektedir. Hamilelik döneminde vücutta meydana gelen hormonal değişimler ağrıların oluşumunda rol oynarlar. Migren başın çoğunlukla bir tarafında yaşana Hamilelikte migren, en sık görülen şikayetlerin başında gelmektedir. Hamilelik döneminde vücutta meydana gelen hormonal değişimler ağrıların oluşumunda rol oynarlar. Migren başın çoğunlukla bir tarafında yaşanan, kusma ve bulantı eşliğinde görülen, ışığa ve sese hassasiyetin meydana geldiği bir ağrıdır. Sürekli tekrarlama özelliği bulunmaktadır. Hamilelikte östrojen düzeyindeki artış, baş ağrılarının oluşumuna etki eder. Genellikle gebeliğin ilk üç ayında daha fazla görülür. Bu dönem bebeğin gelişimi açısından, ağrı kesici kullanmamak gerekir. Bu dönem yaşanan ataklarda soğuk uygulama yapılması önerilmektedir. Doğumla birlikte ağrılarda azalma görülür. Migren tedavisinde kullanılan ilaçların hamilelik için riskli olacağı düşünüldüğünden, kullanılması önerilmemektedir. Ağrılar için gebeliğe zararlı olmayacak parasetamol türevleri kullanılmalıdır. Migren atakları hamilelikte düşük sorunu yaratabilir.

Hamilelikte migren tedavisi nasıl yapılır

Hamilelikte kullanılacak ilaçların çoğu plasentadan geçerek, yan etki yapabilir. Embriyo mortalitesi, perinatal etkiler, fetal gelişme anomalilerine neden olabilirler. Bu yüzden tedavi konservatif olmalıdır. Migren rahatsızlığı olan gebelerde, fetusun en az etkileneceği tedavi ile baş ağrısının engellenmesine çalışılmalıdır. Bu dönem meydana gelen migren ağrıları için, akupunktur ve nöral terapi uygulanabilir. Akupunktur migren tedavisinde %50 oranında başarı sağlamaktadır. Düşük riski yaratacağından, bu uygulama dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Nöral terapi ise, kısa süreli lokal anestezi ile uygulandığından gebeliğe zararı olmayan bir uygulamadır. Ağrıları kontrol altına aldığından, gebeliğin rahat bir şekilde devamını sağlamaktadır. Gebelik dönemine uygun olmayan bazı tedavileri sonraya bırakmak gerekmektedir. Bu sebeple hamilelikten önce nöral terapi uygulamasını yaptırmak daha uygun olacaktır.

Hamilelikte Migren

Gebelikte migren ataklarının etkisini azaltmak için ne yapılmalıdır

 • Düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.
 • Sessiz karanlık bir yerde gözler kapatılarak, 15-20 dakika dinlenmek ağrı için faydalı olacaktır.
 • Yoga yapmak, gevşeme hareketleri uygulamak ağrının dinmesine fayda sağlayacaktır.
 • Uykuların düzenli olması ağrıları azaltacaktır.
 • Gürültülü, havasız ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.
 • Başın arka tarafına soğuk uygulaması, ağrıların çabuk dinmesini sağlayacaktır.
 • Ağrı ataklarını tetikleyici etkenlerden korunmak gerekir. Bunun için beslenmeye dikkat etmeli, stresten kaçınmalıdır.
]]>
Migren Ağrısı Nasıl Geçer https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-agrisi-nasil-gecer.html Sat, 08 Dec 2018 23:03:48 +0000 Migren ağrısı nasıl geçer, migren ataklar şeklinde olan baş ağrısıdır. Atak süresi 4-72 saat arasında olmaktadır. Ataklar arasında kişi kendini normal hissetse de, bir sonraki atak için endişe içerisinde olur. B Migren ağrısı nasıl geçer, migren ataklar şeklinde olan baş ağrısıdır. Atak süresi 4-72 saat arasında olmaktadır. Ataklar arasında kişi kendini normal hissetse de, bir sonraki atak için endişe içerisinde olur. Baş ağrısının yanında kusma, bulantı, ses ve ışığa duyarlılık gelişir. Ağrının geçirilmesi için yapılması gereken en önemli şey, ağrıyı tetikleyen faktörlerin tespit edilmesidir. Bazı kişilerde besinlerden kaynaklanan ağrı, bazılarında stresten kaynaklanabilir.

Migreni tetikleyen faktörler nedir

 • Aç olmak
 • Beslenme alışkanlıkları
 • Uykusuz olmak
 • Sigara kullanmak
 • Hormonal dengede farklılıklar olması
 • Adet dönemi
 • Hamilelik dönemi
 • Menopoz dönemi
 • Hava kirliliği, kokular, sigara dumanı gibi etkenler
 • Havasız ve gürültülü ortamlar
 • Mevsim değişiklikleri
 • Parfümlerden ve rüzgarda kalmaktan kaçının.
Migren Ağrısı Nasıl Geçer

Migren ağrılarını önlemek için yapılması gerekenler nedir

Baş ağrısını geçirebilmek için, ağrıyı tetikleyebilecek olan sosis, salam, çikolata, alkol, portakal, muz, peynir, dondurma gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Bu besinlerin hangileri ağrıya sebep oluyorsa, bunların beslenme listesinden çıkarılması yeterli olacaktır. Ağrıya neden olan bilinmiyorsa, sağlıklı beslenmeye çalışmak faydalı olacaktır. Ağrıya neden olan besini bulmak için, bu besinlerden en çok tükettiklerinizi beslenmeniz dışında tutmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca ataktan önce sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye önem vererek, konserve ürünlerden, alkolden, baharattan, narenciye ürünlerden, mayalı ürünlerden, fıstıktan uzak durmanız önerilir. Krizin gelmesini beklerken, gün içerisinde bol su içmelisiniz. Ataklar sırasında elma ve kivi tüketin. Belirtilerin başlamasıyla yeşil çay ve naneli çay tüketmenizde ağrıların azalmasına neden olacaktır. Başınıza giden kan akışını sağlamak için, omuz ve boyun bölgesine yapılacak masaj faydalı olacaktır. Sabahları yoga yapmalı ve yürüyüşü ihmal etmemelisiniz. Ayrıca uyku düzeninize dikkat etmeli ,uykusuz kalmaktan kaçınmalısınız. Yemek saatlerinizi özellikle akşamları çok geç saatlerde yapmamaya dikkat etmelisiniz. Ağrılardan kurtulmak için öncelikle korunmaya dikkat etmek gerekir. Ağrılar insanların fiziksel ve ruhsal olarak yıprandığı dönemlerde daha fazla görülür.

Migren atakları sırasında tüketebileceğiniz besinler nelerdir

 • Rafadan yumurta
 • Sebze çorbası
 • Izgarada pişirilmiş balık
 • Patates ve sebze püreleri
 • Bol su tüketin.
 • Nane çayı, yeşil çay ve papatya çayı için.
 • Baharatlı ve asitli gıdalardan kaçının.
]]>
Çocuklarda Migren https://www.migrentedavisi.gen.tr/cocuklarda-migren.html Sat, 08 Dec 2018 23:23:59 +0000 Çocuklarda migren, yetişkinlerde olduğu gibi sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alır. Yaşları küçük olsa da, çocuklarda baş ağrılarının sıkça yaşandığı tespit edilmiştir. Migren tarzı baş ağrıl Çocuklarda migren, yetişkinlerde olduğu gibi sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alır. Yaşları küçük olsa da, çocuklarda baş ağrılarının sıkça yaşandığı tespit edilmiştir. Migren tarzı baş ağrılarının görülme sıklığı ise %3-10 arasındadır. Çocuklarda okul performansını düşüren, günlük yaşamdan zevk almamaya neden olan baş ağrıları, yetişkinlerde görülen ataklardan farklı özelliklere sahiptir. Çocukların yaşam kalitesini, akademik başarısını ve sosyal yaşantısını olumsuz olarak etkileyen baş ağrıları, genetik olarak yaşanıyor olabilir. Çocukların kişilik özellikleri ile ailesinin sosyo kültürel yapısı, baş ağrılarının gelişmesi ve olumsuz etkileri açısından birinci derecede etkilidir.

Çocuklarda migren belirtileri nelerdir

Tekrarlayan, zonklayıcı, alın ve şakak bölgesinde yoğunlaşan, kusma ve bulantı yapan ağrılara, ses ve ışıktan hassasiyet eklenmesi halinde migren rahatsızlığı düşünülmelidir. Auralı migren söz konusu ise, görme duyusunda hissedilen farklılıklar belirtilere eşlik edebilir. Çocuklar erişkinlerden farklı olarak, çocuğun uyku uyumak istememesi ya da uykuyla ağrının geçmesi, ağrının başın her tarafında görülmesi ve iki saatten az süren ağrıların olması görülmektedir. Çocuklarda görülen nedensiz baş dönmeleri, taşıt tutması, nedeniz kusmalar ile karın ağrısı migrenin belirtileri olarak kabul edilmelidir. Çocuklarda da stres, açlık, gürültü, yiyecekler, hava değişimleri ağrıları tetikleyen nedenler arasında olabilir. Bu rahatsızlığı olan çocukların çoğunluğunda, ailede genetik olarak migren rahatsızlığı bulunmaktadır.    

Çocuklarda Migren

Çocuklarda migren nedenlerini tespit etmek için yapılması gereken tetkikler nedir

Çocukların fiziki muayenesi sonucunda gerekli görülürse tetkikler yapılabilir. Hastalığın altında başka hastalıkların olmasından şüphe duyulduğunda, beyin tomografisi, elektroensefalografi, rezonans görüntüleme gibi tetkikler yapılmalıdır. 3 yaş altındaki çocuklarda mutlaka beyin görüntüleme yapılması gerekir. Ailenin endişe etmesi halinde de tetkikler yapılmalıdır. Çocuklarda göz sorunlarının bulunması halinde de baş ağrılarına neden olabilir. Bunun  için çocukların göz muayenesi yapılması yerinde olur.   

Ailelerin yapması gerekenler nedir

 • Çocukların başı ağrıyorsa, ailelerin bunu sorun olarak kabul etmesi gerekir.
 • Çocukların dinlenmesi ve uyuması için izin verilmesi gerekir.
 • Baş ağrısının teşhis edilmesi için doktora götürülmesi gerekir.
 • Çocuğun yaşam tarzı sorgulanmalı, enerjisini harcaması sağlanmalıdır.
 • Ağrıların kaydı yapılarak, ağrıya neden olan sebepler bulunmalı ve bunlardan uzak durması sağlanmalıdır. 
]]>
Migren İlaçları https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-ilaclari.html Sun, 09 Dec 2018 17:59:37 +0000 Migren ilaçları, sadece migren türü baş ağrılarında kullanılmalıdır. Baş ağrılarını giderecek olan ilaçlar, ağrının nedenlerini ortadan kaldırmaz. Ağrının ortaya çıkışında alındığı takdirde, etkisi Migren ilaçları, sadece migren türü baş ağrılarında kullanılmalıdır. Baş ağrılarını giderecek olan ilaçlar, ağrının nedenlerini ortadan kaldırmaz. Ağrının ortaya çıkışında alındığı takdirde, etkisi daha fazla olacaktır. İlaçların gereğinden fazla dozda alınmaması gerekmektedir. Fazla miktarda alınacak ağrı kesici ilaçlar, ağrıların görülmesine yol açabilir. Aynı zamanda haftada üç günden fazla kullanılmamalıdır. Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar, atakların önlenmesinde ve ağrıların giderilmesinde kullanılacak ilaçlar olarak sınıflandırılabilir. Tedavide amaç, baş ağrısı ve diğer belirtilerin giderilmesi, kişinin normal yaşamına geri döndürülmesidir. Kullanılacak ilacın seçimi hastanın tercihi, ilacın etkinliği, baş ağrısının tipi, ilacın yan etkisi, ağrıyla birlikte olan hastalıkların durumuyla birlikte değerlendirilir. Baş ağrıları tedaviye direnç gösterirse, ilaçlar bir arada kullanılabilir. İlaçların birlikte kullanım durumlarında, olumsuz sonuçlar yaşanmaması için dikkatli kullanılması gerekir.

Migren tedavisinde kullanılacak ilaçlar nelerdir

 • Antidepresanlar
 • Beta blokerler
 • Kalsiyum kanal blokerler
 • Antiepileptik ilaçlar
 • Pizotifen
 • Serotonin antagonistleri
 • Doğal bitkisel ürünler
 • Riboflavin   
Migren İlaçları

Migren ağrılarını azaltan ilaçlar

Ağrı kesici ilaçlar hafif derecede olan ağrıların giderilmesinde etkilidir. Yüksek dozlarda kullanılabilmeleri, sadece doktor önerisiyle olmalıdır. Ağrıların başlangıç aşamasında daha etkili olurlar. Bu ilaçların uyku hali ya da dalgınlık yaratma olasılığı bulunduğundan, dikkatli kullanılmalıdır. Bu ilaçlarla birlikte alerji ilaçları, alkol ve uyku ilaçları kullanılmamalıdır. Migren ilaçları ise orta ve şiddetli ağrı ataklarından kurtulmak için kullanılmaktadır. İlaçlar mümkünse atakların başında alınmalıdır. Bu yüzden hastalar ilaçları yanında taşımalıdır. Alınacak dozlara dikkat edilmelidir.    

Migren ağrılarını önleyen ilaçlar (Profilaktik ilaçlar)

Bu ilaçlar hem ağrıları önlemekte, hem de atakların sıklığını gidermektedir. Ağrı kesiciler baş ağrısı olduğunda kullanılırken, bu ilaçlar her gün düzenli olarak alınmalıdır. Baş ağrılarının azalması, ilaçların faydalı olduğunu gösterir. Kontrol altına alınan ağrıların sonrasında, ilaçların dozu azaltılabilir. Ağrılar iyice azaldığında ilaçlar tamamen kesilebilir. İlaçların tümü doktor tavsiyesinde kullanılmalı, yan etkiler olduğunda mutlaka doktora bilgi verilmelidir.

]]>
Migren Tedavisi Bitkisel Çözüm https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-tedavisi-bitkisel-cozum.html Mon, 10 Dec 2018 01:14:25 +0000 Migren tedavisi bitkisel çözüm alanında en çok kullanılan bitkiler gümüşdüğme ve biberiye olarak bilinmektedir. Gümüşdüğme bitkisinin migren hastaları üzerinde %70 oranında faydalı olduğu saptanmıştır. Önc Migren tedavisi bitkisel çözüm alanında en çok kullanılan bitkiler gümüşdüğme ve biberiye olarak bilinmektedir. Gümüşdüğme bitkisinin migren hastaları üzerinde %70 oranında faydalı olduğu saptanmıştır. Önceleri sadece halk arasında kullanılan bitki üzerinde yapılan klinik deneyler sonucunda hastaların ataklarını ve şiddetini azalttığı saptanmıştır. İyileştirici etkisi ispatlandığından hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Biberiye bitkisi de, iyileştirici özelliği kanıtlanmış bitkiler arasında yer almaktadır. Bunları çay olarak demleyebileceğiniz gibi, hazır tabletler şeklinde de tüketebilirsiniz. Migren ağrıları tekrarlayıcı ve zonklayıcı baş ağrıları olarak yaşandığından, kişilerin günlük yaşam kalitelerini etkilemektedir. Bu nedenle rahatsızlığın tedavi altında alınmasında fayda vardır. İlaç tedavilerinin yanında, bitkisel çözümlerden destek alınması tedaviye olumlu olarak yansıyabilir. Bunu danışarak yapmanızda fayda vardır.

Migren tedavisinde bitkisel çözümler nelerdir

Biberiye: Bir litre suda 25 gram biberiye kaynatılır. Bu çayı dinlendirdikten sonra, baş ağrıları için, soğuk olarak bir fincan tüketmelisiniz.   

Gümüşdüğme: Bu bitki ayçiçeği familyasındandır. Migren ağrılarına iyi geldiği kanıtlanmış olan bitkinin, kullanımının yavaş bir şekilde bırakılması gerekir. Birden kesilirse, ağrıları tetikleyebilir. Bitki ağrıların şiddetini ve sıklığını azalttığı gibi, bulantı şikayetlerine de, iyi geliyor. Bu bitkiden hazırlayacağınız çaydan, günde 1-2 bardak tüketmeniz önerilir.   

Migren Tedavisi Bitkisel Çözüm

Kahve: Ağrı dönemlerinde kahvesi bol olarak hazırlanmış sade ve soğuk kahve içmek faydalı olmaktadır.

Kedi otu: 4-12 gram kedi otunu kaynar suda demleyerek, günde üç bardak içmeniz tavsiye edilir.

Defne tohumu: Toz haline getirilmiş defne tohumunu, beş gram balla karıştırarak, macun kıvamında tüketmeniz önerilir.

Kekik: Bu bitkinin de çayını hazırlayarak, günde üç fincan içebilirsiniz.

Anason: Bir bardak suda 2-4 gram anasonu demleyerek, ağrılarınızın dinmesi için, günde 2-3 fincan içebilirsiniz.

Oğul otu: Kaynar suda demleyeceğiniz 4-10 gram oğul otu, ağrılarınıza iyi gelecektir. Günde üç fincan içebilirsiniz.

Papatya yağı: Migren ağrılarının olduğu bölgelere papatya yağı ile yapacağınız masaj, rahatlamanızı sağlayacaktır.

]]>
Migren Nedir https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-nedir.html Mon, 10 Dec 2018 08:11:23 +0000 Migren nedir, migren genellikle tekrarlayan ve şiddetli baş ağrısı ve buna ilaveten bulantı ve kusma ile görülen bir rahatsızlıktır. Ağrılar 4-72 saat süresince devam edebilir. Migren türleri arasında bulunan auras Migren nedir, migren genellikle tekrarlayan ve şiddetli baş ağrısı ve buna ilaveten bulantı ve kusma ile görülen bir rahatsızlıktır. Ağrılar 4-72 saat süresince devam edebilir. Migren türleri arasında bulunan aurasız migren, başın tek tarafında görülen şiddetli baş ağrısı, kusma ve bulantı ile yaşanır. Hastalarda aynı zamanda ses ve ışığa karşı hassasiyet meydana gelir. Auralı migrende ise, baş ağrısından önce bazı belirtiler görülür. Bunlar genellikle görme duyusu ile ilgilidir. Bulanık görme, gözde zikzak şekiller, parlak ışıklar görme şeklindedir. Bazı durumlarda sinir sistemi ile ilgili belirtilerde görülür. Kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği hastalık, 30-40'lı yaşlarda daha yoğun olarak görülür. İnsanların günlük yaşamını etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda da görülse de, ergenlik döneminde daha sık görülmektedir. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkması halinde, beyin rahatsızlığından olduğu düşünülmelidir. Hastalığın çoğunlukla kalıtımsal olarak yaşandığı kanıtlanmıştır. Hastaların beyninin bazı işitsel ya da görsel uyarıcılara karşı verilen elektriksel tepkileri bastırmakta zorlandığı ve bu sebeple hastaların yüksek heyecanlı nörofizyolojik tepkiler verdiği düşünülmektedir. Ağrıların farklı nedenlerden tetiklendiği bilinmektedir. Bunlar arasında stres, uyku bozuklukları, hava değişimleri, beslenme alışkanlıkları sayılabilir.    

Migren belirtileri nedir

Kişiden kişiye değişen belirtilerle ortaya çıkan hastalıkta, belirtilerin tümünün bir arada olması gerekmez. Hastaların bir kısmı ağrılardan önce prodrom denilen öncü belirtileri yaşar. Bu belirtiler arasında mide bulantısı, esneme, cilt solukluğu, kaslarda ağrı, ışığa karşı hassasiyet, ruh halinde dalgalanmalar sayılabilir. Öncül belirtiler sonrasında uygulanacak tedavilerle, atakların önlenmesi az da olsa sağlanabilmektedir. Migren hastalarda dört evre olarak görülmektedir. Bunlar;

 • Aura dönemi: Ağrıların başlamasından önce görülen dönemdir. Bu dönemde hastalarda tek taraflı görme bozukluğu, renkli zikzak çizgiler görme, gözlerde ışık çakması, vücutta uyuşmalar, karıncalanma gibi belirtiler görülebilir. Hastalar bu dönemi yarım saat süren kısmi görme kaybı olarak tanımlamaktadır. Ağrıyla birlikte bu belirtilerin kaybolduğu görülür. 
 • Ağrı dönemi: Bu dönem 72 saate kadar sürebilir. Genellikle başın tek tarafında olan tek taraflı ağrı ile yaşanan, bulantı, kusma, ses ve ışık hassasiyetinin eşlik ettiği bir durum yaşanır.
 • Ağrının geçme dönemi: Ağrının geçmesi için, kişiden kişiye değişen farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bazı hastalara uyku iyi gelmekte, bazılarına ise ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bazı hastalarda atakları kendi seyrine bırakırlar. Çocuklarda olan ataklar sırasında kusma, ağrının geçmesine yardımcı olur. 
 • İyileşme dönemi: Baş ağrısının geçmesinden sonra yaşanan dönemdir. Hastalar bu aşamada kendilerini genellikle yorgun ve halsiz hissederler.
Migren Nedir

Migren ataklarını tetikleyen nedenler nedir

Atakların başlaması için tetikleyici faktörler bulunmaktadır. Bunların arasında en sık görülenler stres, beslenme alışkanlıklarının bozulması, hormonal değişimler, adet dönemleri, menopoz, çevresel etkenler, uykusuzluk, duygusal değişimler sayılabilir. 

Migren tedavisi nasıl yapılır

Atakların tedavisi için ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçlar atakların şiddetini ve sıklığını azaltmaktadır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar kalsiyum kanal blokerleri ve beta blokerlerıdır. Aynı zamanda sinir sistemini düzenleyen anti depresanlar ve ağrı kesiciler tedavide önemli bir yere sahiptir. Bunların yanı sıra akupunktur, nöral terapi, bitkisel tedavilerde fayda sağlamaktadır. Akupunktur her hastada etkili olmasa da, nöral terapi migrenin etkin bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaktadır.

]]>
Migren Ağrısına Ne İyi Gelir https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren-agrisina-ne-iyi-gelir.html Mon, 10 Dec 2018 22:05:54 +0000 Migren ağrısına ne iyi gelir, baş ağrılarınız dayanılmaz bir hal aldıysa kendi kendinize teşhis koymak yerine bir doktora başvurmalısınız. Hastalığınıza daha önce tanı konduysa, atak sırasında ilaçlarınız Migren ağrısına ne iyi gelir, baş ağrılarınız dayanılmaz bir hal aldıysa kendi kendinize teşhis koymak yerine bir doktora başvurmalısınız. Hastalığınıza daha önce tanı konduysa, atak sırasında ilaçlarınızı kullanmalısınız. Ataklarınız çok sık tekrarlıyorsa, doktorunuzun önerdiği koruyucu tedaviyi uygulamalısınız. Uygulayacağınız bu tedavi ağrıların hem şiddetini, hem de sıklığını azaltacaktır.

Migren ağrısına karşı ne yapılmalıdır

Ataklar gelmeden önce omuz ve boyun masajı yaptırmak, beslenme önerilerine dikkat etmek ve naneli yeşil çay içmek faydalı olacaktır. Kriz dönemlerinde elma ve kivi tüketebilirsiniz. Ataklar halinde gelen ağrılar karşısında hastalar, sonraki atağın endişesini duyarlar. Ağrının yanında ses ve ışığa hassasiyet, bulantı ve kusma belirtileri de yaşanır. Hastaların öncelikle atakları tetikleyen etkenlerden uzak durması gerekir. Bunlar arasında sayılabilecekler uykusuzluk, stres, açlık, kokular, gerginlik gibi nedenler sayılabilir. Bunun yanında kullandığınız ilaçları ihmal etmemelisiniz. Hastaların ağrılar sırasında dinlenmesi, uyuması iyi gelebilecek yollardandır. Ay içerisinde iki taneden fazla atak geçiren hastaların, koruyucu tedavi olması gerekir. Bu tedavi sırasında hastalara her gün kullanması gereken ilaç tedavisi uygulanacaktır. İlaçların düzgün kullanılması ağrıların şiddetini  ve oluşma sıklığını  azaltacaktır.

Migren Ağrısına Ne İyi Gelir

Migren ağrılarına ne iyi gelir

 • Hastalar bol miktarda su içmelidir. Dehidrasyon baş ağrısına neden olabilir.
 • Kafein tüketimine ağırlık verilmelidir. Kafein kan damarlarının daralmasını sağlayacağından, ağrıları azaltabilir. Bazı kişilerde kafeinin ağrıları tetikleyebileceğini unutmamak gerekir. Bu aşırı derecede kafein tüketen kişilerde ağrının kötüleşmesine neden olmaktadır.
 • Başın saç bantıyla sarılması ağrıları hafifletebilir.
 • Balık yağı tüketmek, iltihabı azaltıp, şakaklardaki kan damarlarını daraltacağından ağrılara karşı etkili olmaktadır.
 • Başın ağrıyan bölgelerinin nane yağı ile ovulması, ağrılara karşı etkilidir.
 • Zencefil tüketimine önem vermek gerekir.
 • Magnezyum tüketmek gerekir. Bu aura dönemi belirtilerde faydalı bir yöntemdir.
 • Günlük alınacak B12 vitamini tüketimine dikkat edilmelidir.
 • Günde 300 mg koenzim Q10 alınması, baş ağrılarını azaltacaktır. 
 • Lapaza çiçeği migren ağrılarında faydalıdır.
 • Ağrıyan bölgelere sıcak ya da soğuk kompres uygulamaları yararlı olacaktır.
]]>
Migren https://www.migrentedavisi.gen.tr/migren.html Tue, 11 Dec 2018 10:54:02 +0000 Migren, şiddetli baş ağrısı ile birlikte görülen kusma, bulantı, sese ve ışığa hassasiyet, görme kaybı, duyu hassasiyeti, duygusal çöküntü gibi belirtilerin eşlik ettiği bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkt Migren, şiddetli baş ağrısı ile birlikte görülen kusma, bulantı, sese ve ışığa hassasiyet, görme kaybı, duyu hassasiyeti, duygusal çöküntü gibi belirtilerin eşlik ettiği bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta ağrılar 4-72 saat arası sürebilir ve kişinin iş görmesini engelleyebilir. Hastalık otonom sinir sistemi aksaması olarak tanımlanabilir. Her yaştan kişiyi etkisi altına alabilen rahatsızlık, kadınlarda daha sık görülür. Kadınlarda daha fazla görülme nedeni adet dönemleri ve menopoz etkilerindendir.

Migren türleri nedir

Klasik migren (Auralı migren): Bu tarz migrende çoğunlukla tek taraflı şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ses ve ışığa hassasiyet meydana gelir. Bu türde baş ağrısından önce görülen aura dönemi yani başlangıç belirtileri bulunur. Hasta bu belirtilerle migren krizinin başlayabileceğini anlayabilir. Bu belirtiler genellikle görme duyusuyla ilgili ortaya çıkar. Gözde parlak çizgiler, sinek uçuşması gibi siyah lekeler, yanıp sönen parlaklıklar, şekilleri büyük ve küçük olarak görme en sık görülen belirtiler arasındadır. Baş dönmesi, denge bozukluğu, korku, baygınlık, bacak ve kollarda uyuşma, yarı felç hali gibi sinir sistemiyle ilgili belirtilerde görülebilir.

Basit migren (Aurasız migren): Bu tür migrende öncü belirtiler yaşanmaz. Baş ağrısının görüldüğü dönemdeki belirtiler burada da yaşanır. Uyuşukluk, bulantı, iştahsızlık, hassasiyet, huzursuzluk, göz yaşarması, konuşma bozuklukları, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür. Meydana gelen krizleri tetikleyen etkenler bulunmaktadır. Bunlar arasında koku ve ses uyarıları, adet dönemleri, yorgunluk, kafa travmaları, bazı ilaçlar ve yiyecekler sayılabilir.  

Migren nasıl oluşur

Hastalıktaki baş ağrısı esnasında beyinde bulunan sinir hücrelerinde ve bölgesel kan damarlarında bir takım değişiklikler meydana gelir. Sinir hücrelerinde salınan maddeler kan damarlarını genişleterek, damarlardan dışarıya bazı maddelerin salınmasına neden olur. Bu aşamadan sonra şiddetli baş ağrıları meydana gelir.

Migren

Migren tanısı nasıl konur

Hastalığın tanısı için 4-72 saat süreyle devam eden başın tek tarafını etkileyen baş ağrılarının yan etkilerle görülmesi ve bunun gibi en az beş defa atak geçirilmesi gerekmektedir. Bu etkilerin görülmesinden sonra, 3 aşamadan oluşan ID Migraine TM testi, migren baş ağrısının tanısında kullanılabilir.

Migren tedavisi nasıl yapılır

Hastalığın tedavisinde ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçlar hastalığı tedavi etmekten ziyade atakların azalmasına ve kolay atlatılmasına neden olur. Kalsiyum kanal brokerler ve beta blokerler kullanılarak sağlanan tedavide, ağrıları dindirmek için ağrı kesicilerde kullanılır. Bunun yanı sıra merkezi sinir sistemini düzenleyen anti depresan ilaçlarda kullanılmaktadır. Hastaların beslenmesine dikkat etmesi, aşırı yemekten kaçınması, uyku düzenini sağlaması, yorgunluktan kaçınması atakların ortaya çıkmasını engelleyecek faktörlerdir. İlaç tedavilerinin yanında hastalıkta kalıcı ve etkin tedavinin sağlanabildiği nöral terapi, akupunktur gibi tedavi yolları da kullanılmaktadır. Son yıllarda uygulanmaya başlayan botox ve migren cerrahisi hastaların bir kısmında olumlu sonuçlar vermiştir.

]]>